Home

Welkom op de site van Vogel Vereniging de Polderzanger.

We zijn een kleine maar actieve vereniging in het mooie west Brabant.
Onze thuishaven is café zaal de Graanbeurs Kadedijk 6 te Fijnaart NB.
1 x per maand op juni en juli na houden we op zondag ochtend een bijeenkomst waar we diverse activiteiten organiseren voor onze leden. Hierbij kan gedacht worden aan presentatie`s van gespecialiseerde dierenartsen en keurmeesters die ons meer weten te vertellen over het uiterlijk van de vogels.

Hebben we u interesse gewekt kom dan eens vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen. Hier rechts op de site vindt u onze agenda.

Lid worden kan natuurlijk altijd. Onder de knop lid worden vindt u alles hierover.   Lidmaatschap kost €.32.50 euro per kalenderjaar.

Het Ontstaan.

Onze vereniging is opgericht in 1963 door de heren de Jong, van Drunen, van Sprundel, Verheijen, Lindenlauff en van Helden. Deze zaten gezamenlijk in de kroeg wat te praten. Alle vijf de heren vogelliefhebbers, dus we kunnen allemaal wel nagaan waar het praatje over ging. Tijdens het gesprek kwam het idee om een vogelvereniging te gaan oprichten in de Fijnaart. Er werd afgesproken om de liefhebbers in de buurt te gaan polsen om te kijken of er animo voor was, en dat was er. Op Woensdag 17 April 1963 werd dan ook vogelvereniging de Polderzanger opgericht in café van sprundel. Zeventien liefhebbers waren op deze avond aanwezig en lieten zich inschrijven als lid Deze avond werd ook bijgewoond door dhr. v/d Broek uit Roosendaal, deze was algemeen administrateur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hij gaf de nodige richtlijnen die nodig waren voor het bestaan van een vogelvereniging. Uiteraard moest er een bestuur gekozen worden en net als tegenwoordig was dat in die tijd ook al niet erg gemakkelijk, maar na enige discussie waren de heren van Helden (voorzitter), van Sprundel (secretaris),Raaijmakers (penningmeester) en Martens als ringencommissaris bereid gevonden. Het inleggeld werd vastgesteld op 2 gulden en 50 cent. Deze moeste zsm worden betaald zodat de eerste ringen bij de bond besteld konden worden.