Jubileumfeest 2013

20 April was het dan zover, in onze thuishaven de Graanbeurs vierden we ons 50 jarig bestaan. Van 18:00 uur tot 19:00 uur was er voor de leden die niet aan de feestavond deel konden nemen de gelegenheid om het bestuur maar zeker ook elkaar te feliciteren met deze mijlpaal. Voor het bestuur voelt het goed dit toch bereikt te hebben in een tijd waar we jammer genoeg diverse vogelverenigingen zien verdwijnen door dat er geen leden zijn te vinden die de kar willen trekken of dat het leden aantal zo terug loopt dat het weinig zin meer heeft om verder te bestaan. We zijn daarom ook trots dat we het vijftig jarig bestaan samen met onze leden hebben mogen vieren. Onze voorzitter opende de feestavond met een korte samenvatting van hoe de Polderzanger vijftig jaar geleden was ontstaan.

Het Ontstaan.

De heren de Jong, van Drunen, van Sprundel, Verheijen, Lindenlauff en van Helden zaten gezamenlijk in de kroeg van Giel v. Sprundel wat te praten. Alle vijf de heren vogelliefhebbers, dus we kunnen allemaal wel nagaan waar het praatje over ging. Tijdens het gesprek kwam het idee om een vogelvereniging te gaan oprichten in de Fijnaart. Er werd afgesproken om de liefhebbers in de buurt te gaan polsen om te kijken of er animo voor was, en dat was er. Op Woensdag 17 April 1963 werd dan ook vogelvereniging de Polderzanger opgericht in café van sprundel. Zeventien liefhebbers waren op deze avond aanwezig en lieten zich inschrijven als lid Deze avond werd ook bijgewoond door dhr. v/d Broek uit Roosendaal, deze was algemeen administrateur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Deze gaf de nodige richtlijnen die nodig waren voor het bestaan van een vogelvereniging. Uiteraard moest er een bestuur gekozen worden en net als tegenwoordig was dat in die tijd ook al niet erg gemakkelijk, maar na enige discussie waren de heren van Helden (voorzitter), van Sprundel (secretaris),Raaijmakers (penningmeester) en Martens als ringencommissaris bereid gevonden. Het inleggeld werd vastgesteld op 2 gulden en 50 cent. Deze moeste zsm worden betaald zodat de eerste ringen bij de bond besteld konden worden.

Jubilarissen.

Een vereniging die zo oud is krijgt dan ook meteen te maken met jubilarissen, nou en die hebben we dit jaar ook. Maar liefst vijf leden moesten naar onze mening in de schijnwerper gezet worden. Hiervoor was de district voorzitter speciaal naar de Fijnaart komen afreizen. Deze mocht namens de NBvV de heren Westdijk voor hun 25 jarig lidmaatschap bij de NBvV een speldje komen opspelden. Daarna mocht hij de heren Raaijmakers, Verheijen en van Alphen een legpenning overhandigen. Raaijmakers en Verheijen voor hun 50 jarig lidmaatschap en van Alphen omdat hij 40 jaar lid is van de NBvV.

Hierna was de beurt aan onze ere voorzitter J.van Zundert. Ko zoals iedereen hem kent in onze verenging, was dit jaar 65 jaar lid van de NBvV. Maar helaas is dat geen lustrum bij onze bond waarvoor hij niet in het zonnetje gezet kon worden. Maar Ko heeft heel veel betekend voor onze vereniging en dan spreken we niet alleen over dat hij 33 jaar voorzitter is geweest, maar zeker ook zijn geweldige kennis over vogels waarmee hij de verenging vele malen mee van dienst is geweest. Het district bestuur heeft hem daarvoor bedankt door hem een legpenning als lid van bijzondere waardering te overhandigen. Deze hoogste onderscheiding binnen het district Br-West heeft hij zeer zeker verdient.

Uiteraard werden de heren ook door ons bestuur in de bloemen gezet. Daarnaast kregen de heren Raaijmakers 25 jaar, Verheijen voor 50 jaar en van Alphen 40 jaar lidmaatschap van de Polderzanger  een herdenkingsgeschenk  uitgereikt.

Feest.

Rond de klok van 20:00 uur was het hoog tijd geworden dat we dit alles eens goed gingen vieren. Dus tijd voor eten en drinken. Het warm en koud buffet was weer net als alle jaren goed verzorgd waarna iedereen onder het genot van een drankje alle herinneringen van de afgelopen vijftig jaar vogelvereniging de Polderzanger konden ophalen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt, De verhalen van vroeger vloeide rijkelijk. Maar ook de angst dat het voor de verenigingen steeds moeilijker gaat worden om te kunnen voort bestaan. Tegenwoordig komen er nog maar weinig nieuwe jonge leden bij. Deze verkiezen liever het internet dan het verenigingsleven, terwijl dat toch door de meeste als een verrijking van hobby gezien wordt.

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde avond en wil langs deze weg iedereen nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid en felicitaties.